Yrsel


Yrsel kan vid första anblicken verka relativt enkelt att svara på vad det är. Det finns dock olika sorters yrsel och den kan ha flera olika orsaker. Yrsel kan ses som ett delsymtom till en mängd olika sjukdomar. Enkelt sätt kan man dela in yrsel efter orsak där sjukdomar tillhörande de inre organen är den del den andra är yrsel som är kopplat till balansen. Balansen och balanssinnet består av en mängd olika delar men de viktigaste är innerörat, ögat samt det som i kroppen kallas proprioception.

Yrsel orsakat av innerörat

En förhållandevis vanlig orsak till yrsel som kommer från innerörat är bildning eller förflyttning av kristaller inne i båggångarna. Detta är något som i vissa lägen leder till kraftig yrsel där det känns som att allt snurrar. Denna typ av yrsel kan relativt enkelt diagnosticeras och för det mesta hjälper med ett par enkla manövrar för att överkomma sin yrsel. Detta sker genom att de kristaller som finns inne i båggångarna flyttas på till ett ställe där de inte ligger och irriterar de känselceller som framkallar yrseln.

Muskelrelaterad yrsel

Yrsel som är relaterad till störningar i musklerna förklaras med hur musklerna fungerar. Styrningen av muskler generellt regleras på två olika sätt dels genom kontroll av längd på muskeln och dels genom kontroll av spänning. Detta är för att muskeln inte skall kunna översträckas eller överspännas och därmed så förhindras skador. I samband med yrsel blir dessa signaler antingen för många eller så ger de inte samma signal som de brukar i förhållande till övriga system för balans. Det kommer med andra ord in fel signaler till hjärnan gällande längd eller spänning i muskeln vilket leder till förvirring i hjärnan och det resulterar i yrsel.

Ledrelaterad yrsel

Yrsel som hör samman med ledfunktion förklaras på samma sätt som den muskelrelaterade yrseln. Signalerna som kommer in till hjärnan berättar om vilket läge som leden befinner sig i yrseln uppkommer då signalerna inte riktigt stämmer överens med signaler från övriga system. Anledningen till det kan bero på hur kringliggande leder fungerar vilket förändrar förutsättningen för lederna att fungera normalt.

Kiropraktisk behandling

Den kiropraktiska behandling vid yrsel skiljer sig självklart åt beroende på vilken orsak det är till yrseln. En sammanvägning mellan indikationer och orsaker från undersökningen ger vilken sammansättning på behandlingen det skall vara. Oavsett om det är muskel- eller ledrelaterad yrsel så är behandling av båda delar viktiga. Behandlingen inkluderar så väl ledjusteringar som stretching och annan muskelbehandling. Yrsel är inte alltid helt lätt att behandla och det kan ibland ta relativt mycket arbete både med behandlingar och rehabiliteringsträning innan den förbättras.

Av:
Pär Svensson Legitimerad Kiropraktor
Vid frågor ring 031-719 44 90