Whiplash Undersökning


Undersökningen vid whiplash behöver vara något mer omfattande än vad andra tänkbara skador och diagnoser, anledningen till det är att whiplash består av en uppsjö med olika symtom.

Undersökningen omfattar självklart den grundläggande neurologiska undersökningen och ortopedisk och kiropraktisk undersökning, där framförallt den ortopediska och kiropraktiska delen utökas till att omfatta fler tester för att framförallt fastställa eventuella överrörligheter och skador. Av förståeliga skäl kommer även anamnesen att bli något mer omfattande då det är ett större panorama av symtom som uppkommer vid whiplash.

Vi ser helst att du ni söker för behandling av whiplash att ni har med röntgenutlåtande på tidigare undersökningar. Det kan också eventuellt bli aktuellt med ytterligare bildtagning innan man fullt ut kan behandla nacken. De undersökningar som man helst vill se då är antingen provokationsröntgen eller magnetkamera undersökning med främsta fokus lagd på ligamenten i halsryggen.

Röntgen vid whiplash

Vid en bilolycka med misstänkt whiplash är det viktigt att först och främst akut undersöka med röntgen för att utesluta frakturer i nacken. Beroende på vilken typ av röntgen man gör kan det redan här undersökas för ligament och muskelskador. Det är dock vanligast med en vanlig slätröntgen och då syns heller inga skador i mjukdelarna.

I skadetillfället är det vanligtvis så smärtsamt att röra nacken att det inte är möjligt att röra nacken vilket omöjliggör provokationsröntgen. Det brukar också vara så att musklerna är så pass spända och krampande att de inte tillåter full rörlighet i segmentet vilket innebär att risken finns och är relativt stor att resultatet är falskt negativt, dvs röntgen visar inget trots att en instabilitet finns.

För att undersöka instabilitet i halsryggen borde man därför göra en uppföljning med provokationsröntgen efter någon eller några veckor om symtom fortfarande finns från nacken för att utesluta instabilitet.

Fördelarna med detta upplägg är många både en mer korrekt undersökning med mindre risk för felaktiga resultat. I och med att endel kommer vara symtom fria så besparar man patienterna lidande att göra provokationsröntgen vid skadetillfället, besparar dem röntgenstrålning samt ekonomiskt genom att färre undersökningar kommer göras.

Av:
Pär Svensson
Leg Kiropraktor
Vid frågor ring 031-719 44 90