Whiplash Symptom


Symtombilden vid whiplash sammanfattas i diagnosbenämningen Whiplash Associated Disorders, WAD, och är otroligt mångfacetterad.

I viss mån går det att härleda från vilka strukturer som är skadade men en del symtom är generella och svårförklarliga. Det är dock viktigt att nämna att de flesta inte utvecklar alla symtom men också att de förekommer i olika kombinationer.

Det är generellt sett inte många utav den ursprungliga gruppen som skadar sig som utvecklad dessa symtom. I de flesta studier skriver man att det är en förekomst på cirka 0,5% utav något eller några av symtomen efter ungefär ett år efter skadan. Med andra ord i de allra flesta fall försvinner symtomen och för de flesta gör de det efter någon månad.

Nacksmärta

Smärta i nacken är vanligt förekommande symtom vid WAD och förklaras dels utifrån strukturella skador men även utifrån förändring i belastning i nacken vilket kan framkalla smärta. Smärtan ger i sin tur stelhet och känsliga och spända muskler vilket alla är underhållande faktorer i en negativ spiral med smärta.

Balanssvårighet

Mycket utav hur våran balans fungerar styrs också ifrån hur halsryggen fungerar biomekaniskt. En skada som uppkommit i samband med whiplash kan resultera i yrsel och svårighet att hålla balansen. I de muskler och leder som utgör den övre halsryggen finns det många så kallade propriceptiva receptorer vilka konstant matar hjärnan med information om läge, rörelse och kraftuttag i musklerna, vid en störning i denna del av nacken kan resultatet bli en yrsel eller svindel.

Huvudvärk

En av de vanligaste symtomen vid whiplash är huvudvärk, både vanlig spänningshuvudvärk men även migränliknande huvudvärk. Båda dessa typer kan komma från spänningar och bristningar i musklerna i halsryggen, men även leder i nacken spelar en roll i framkallandet av dessa symtom.

Diffusa symtom

Mer diffusa symtom kan uppkomma i samband med WAD och dessa kan ibland vara väldigt svåra att förklara och förstå. För det mesta finns det ingen förklaring till varför dessa symtom uppkommer vid WAD och de är därför också svåra att behandla.

Till exempel kan nämnas att det i det långa loppet kan uppstå inlärningsproblem, koncentrationssvårigheter, konstant trötthet, sämre stresstålighet samtliga dessa symtom är oerhört besvärande för den som drabbas av dem och man skall försöka behandla dem så långt det går. Mycket utav dessa symtom uppvisar även andra patienter med stor smärta som uppkommit utav annan orsak.

Med tanke på detta är det inte helt otroligt att just en adekvat smärtbehandling under en längre period faktiskt kan råda på en del av dessa symtom.

Av:
Pär Svensson
Leg Kiropraktor
Vid frågor ring 031-719 44 90