Behandling vid Whiplash


En kiropraktisk behandling utav whiplash grundar sig i samma principer som vilken behandling som helst, därmed inte sagt att symtomen eller besvären förminskas på något sätt.

Tanken bakom det upplägg med vilket jag arbetar med i samband med whiplash är ett normalt rörelseuttag fördelat jämnt och normalt över halsryggens samtliga segment.

Vid en whiplash är det normalt med rörelsestörningar både beroende på ledstörningar och ledlåsningar men också utav störningar i muskelfunktionen i halsryggen.

Rörelseträning

Ett vanligt fel i samband med whiplash är att träningen är felaktig. Det finns en tendens till att försöka hålla huvudet och nacken så stilla som möjligt vilket inte på något sätt förbättrar läkningen av nacken. Att tidigt komma igång med rörelseträning av nacken är bland det viktigaste man kan göra då läkningen av både muskler och ligament är bättre då man använder strukturerna.

Nackkrage kan vara positivt i de få procent som fått en kraftigt instabilitet i nacken men inte för alla som drabbas av pisksnärtskador. Sanningen ligger snarare åt andra hållet, det finns bevis som tyder på att ingen eller max någon dags användning av nackkrage efter olyckstillfället är det bästa för en snabb och lyckad rehabilitering.

Grunden i rehabiliteringen skull jag vilja sammanfatta med ett ord RÖRELSEGLÄDJE, vi måste röra oss för att bli bättre. Rörelsen kommer göra att musklerna kan slappna av och en viss träning av dem kan ske. Tränas en muskel efter en sträckning kommer den att läka på ett positivt sätt med en mindre utveckling av ärrvävnad än vad en passiv muskel gör.

Sammanfattning kiropraktisk behandling av Whiplash

Sammanfattningsvis kan sägas att den kiropraktiska behandlingen vid whiplash går ut på en kombination av rörelseglädje och olika ledjusterings och muskelavslappningstekniker för att på bästa sätt rehabilitera en whiplash skadad nacke.

Av:
Pär Svensson
Leg Kiropraktor
Vid frågor ring 031-719 44 90