Whiplash


Whiplash är en av de mest diskuterade diagnoserna i vårt samhälle. Anledningen till det är mångfacetterad och kontroversiell, vilket för att det inte är en helt lätt diagnos att förhålla sig till, varken som terapeut eller som patient. Målet med denna text är att beskriva whiplash, dess symtom och behandling men även försöka ge en kortfattad bakgrund till diskussionerna som omger whiplash.

Pisksnärtskada – uppkomst

Whiplash är egentligen bara en beskrivning av själva skadetillfället och händelseförloppet som utlöser den kaskad av symtom som whiplash består av. Klassiskt sett uppstår whiplash skada i samband med en bilkrock och påkörning bakifrån. Men det finns inget som säger att skadan skulle kunna uppstå i någon annan situation där det yttre våldet mot kroppen liknar det som sker vid en krock. Det är egentligen bara ett par kriterium som krävs för att en pisksnärtskada skall uppstå, en hastighet som överstiger 8 km/h och en våldsamt snabb retardation. Ett exempel på ett tillfälle då dessa kriterium är uppfyllda är även då någon drar undan stolen för en då man sätter sig ned. Hastigheten räcker och när man sätter sig på marken eller golvet så stoppar det hårda underlaget farten tillräckligt snabbt. Det är dock ovanligt att man får några bestående problem efter detta men det finns fall rapporterade med denna uppkomst.

Skador på muskler och ligament vid whiplash

Vid whiplash traumat uppstår för det mesta mindre skador på muskler och ligament [ledband] i nacken. Vilken eller vilka strukturer som blir påverkade beror på dels kraften i pisksnärten men också vilken riktning som kraften har då det träffar kroppen samt vilken position nacken har vid olyckstillfället. För det mesta blir det sträckningar eller bristningar i musklerna i halsryggen, vid lite kraftigare våld eller under mindre bra förutsättningar så kommer det även bli skador på ligamenten i halsryggen.

Ligamentsskador i övre halsryggen

Övre halsryggen består av de två första halsryggskotorna atlas och axis vilka är unika både till form och funktion. Atlas kotan ser ut som en stor ring på vilken huvudet vilar, i lederna mellan skalle och atlas kan rörelse i alla plan ske, dvs rotation flexion/extension och lateralflexion. Axis kotan påminner i viss mån om atlas genom att generellt se ut som en stor ring men skiljer sig genom att en mer uttalad kotkropp där den framförallt den övre delen är mycket speciell. Upp från kotkroppen på axis går en struktur som heter dens axis och som är ett utskott som går upp och in i den stora ringen som atlas utgör. Anledningen till att denna är viktig är att den går precis framför ryggmärgen och hålls på plats av ett antal ligament. Vid ett whiplash trauma kan dessa skadas och ge upphov till instabilitet i denna led. Har man otur kan skadan bli så stor att dens axis hotar att trycka mot ryggmärgen vilket kräver operation med stabilisering av denna del av halsryggen. Detta är en av anledningarna till att man akut vill göra röntgen med nacken stabiliserad för att kontrollera eventuella skador i detta område.

Ligamentsskador i nedre halsryggen

Ligamentskadorna som visat sig vara vanligast i nedre halsryggen är framförallt de mest posteriora [längst bak] ligamenten i nacken. Dessa ger en instabilitet framåt i nacken och en ökad tippning framåt. Skulle kraften komma snett vid själva olyckstillfället så sker det istället en skada på ligament som sitter mellan sidoutskotten på kotorna i halsryggen. Ligamentskador i denna del av halsryggen är relativt enkla att hitta med funktionell röntgen där rörelsen provoceras fram. De måste dock göras med viss försiktighet och eftertanke då det lätt kan bli missvisande svar vid provokationsröntgen i samband med trauma. Detta beror på att det ofta är väldigt smärtsamt att röra nacken efter whiplash olyckan samt att musklerna är extremt spända och därmed inte tillåter rörelse.

Muskulära skador

Skador på musklerna uppkommer med samma mekanismer som på övriga delar av kroppen, en översträckning utav muskeln vilket resulterar i en sträckning eller bristning i muskeln. Vilken muskel som skadas beror på position av huvudet vid krocken men också vilken riktning som krocken sker i. Vid whiplash är det vanligt med bristningar i musklerna i halsryggen och är därmed en viktig del rehabiliteringen och behandlingen utav whiplash.

Läs på nästa sida om whiplashsymtom, undersökning vid whiplash eller på sista sidan om whiplash behandling.

Av:
Pär Svensson
Leg Kiropraktor
Vid frågor ring 031-719 44 90