Skuldersmärtor


De patienter med skuldersmärta eller axelsmärta som söker mig som kiropraktor för behandling har vanligtvis problem från muskler eller leder kring skuldran. Vart någonstans det gör ont i axeln säger mycket om vad orsaken till problemet är. Utöver smärta i själva skuldran kan även problem från musklerna i axeln hänvisa smärta via triggerpunkter till båda arm och nacke. Det händer att till och med spänningshuvudvärk kan bero på problem i skuldran.

Axeln är en relativt komplicerad struktur som är uppbyggd kring flera leder och mängder med muskler. Det största problemet är att samtidigt som armen och axeln ska vara extremt rörlig så ska den också kunna hantera stora belastningar under såväl kort som lång tid.

Hur skuldran ser ut

Anatomin i axeln utgörs i grunden av tre ben, skulderbladet, nyckelbenet och överarmsbenet dessa ledar mot varandra och in mot kroppen via totalt fyra leder. Samtliga av dessa leder är relativt utsatta både för belastningar och för extrem rörlighet, utöver detta är de också beroende av varandra för att kunna fungera på ett bra sätt. Något som innebär att skuldran blir relativt känslig för ganska små rörelseförändringar. I skuldra finns det också en uppsjö med olika muskler för att dels ge axeln stabilitet men även för att ge den rörelse och funktion. Då skuldran är relativt instabil och beroende av en välfungerande muskulatur för full funktion blir även musklerna relativt sårbara.

Muskulära problem

Smärta av molande karaktär men även stickande och strålande smärta kan komma från musklerna i skuldran. Då dessa utgör en viktig del i ledstabiliteten är de också väldigt beroende av varandra, vilket innebär att ett problem lätt sprider sig. Ett relativt litet problem som en sträckning kan få ganska stora och långvariga problem i skuldran om den inte behandlas och musklerna snart återfår sin funktion igen. Muskulära problem i skuldran kan även komma från nacken dels genom påverkan från de nerver som styr musklerna men även genom de muskler som finns i nacken och som fäster på skulderbladet.

Ledproblem

Ledproblem i skuldran brukar kunna te sig framförallt som svårt att lyfta armen utåt eller framåt, en känsla av att den sitter fast är också ganska vanligt. Även ledproblem i skuldra kan ge smärta som strålar iväg i armen och kan ge framförallt smärt problem på utsidan av överarmen.

Skuldrans alla leder är allt från de relativt enkla förbindelser som mellan nyckelben och skulderblad till den mer komplicerade leden mellan överarm och skulderblad. Den sist nämnda har många rörelseriktningar och består i såväl vridningar och glidningar i leden. På grund av den enorma rörlighet som är i skulderleden så händer det ibland att det blir riktigt ordentligt fel, ett exempel på det är frozen shoulder. Vid en frozen shoulder fastnar axeln nästan helt och det är extremt smärtsamt att försöka röra armen. Just frozen shoulder är ett problem som det inte någon egentlig orsaksförklaring till, efter cirka ett halvår går det att se att ledkapseln skrumpnat ihop. Det är dock inte säkert om det är orsaken till smärtan och orörligheten i skuldran eller om det är resultat utav det. Med hjälp av en ordentlig rehabilitering med mycket muskel och ledbehandling så kan rehabiliteringstiden kortas av med några månader, dock kan smärttillståndet inte brytas på en gång med hjälp av kiropraktik.

Slemsäckar – bursit

I skuldran finns det även en mängd bursor eller slemsäckar som är där för att smörja mellan muskler och benutskott för att förhindra förslitning och inflammationer. Om spänningen i musklerna är hög under en längre tid kan dock dessa slemsäckar bli irriterade och inflammerade, och i slutändan göra ont.

Den vanligaste behandlingen på detta är en kortisonspruta, vilket är ett snabbt sätt att lindra symtomen men inte att behandla själva orsaken till problemet. Kommer man åt grundproblemet brukar för det mesta bursiten lösa sig av sig själv också.

Kiropraktisk behandling

Den kiropraktiska behandling vid skuldersmärta ser självklart lite olika ut beroende på orsak. Det görs alltid en ordentlig neurologisk, ortopedisk och kiropraktisk undersökning innan behandling.

I samband med denna bestäms vilken kiropraktisk behandling som skall användas mot axelvärken. Det handlar för mesta bara om vilken sammansättning av justering mot leder och mjukdelsbehandling mot vilka muskler som skall utföras då de båda delarna i princip alltid ingår.

Självklart är det alltid patientens rättighet att neka en del av behandlingen och även efterfråga en viss del. Så länge det inte finns några kontraindikationer eller att jag bedömer att det skulle vara negativt så kan vi självklart komplettera behandlingen efter önskemål t.ex. med en kortare massage över axlar och nacke.

Av:
Pär Svensson Legitimerad Kiropraktor Göteborg
Vid frågor ring 031-719 44 90