Ryggskott


boka-kiropraktor

Boka tid till Kiropraktor Pär Svensson

Ryggskott eller så kallad lumbago kan vara en uppsjö olika diagnoser som samlas under en “diagnos” eller benämns under en gemensam nämnare. Ryggskott i sig säger egentligen inte mer än att man har kraftigt ont i ryggen och att det uppkommit snabbt eller omedelbart, känslan kan ibland vara att hela ryggen låser sig. Själva orsaken till ett ryggskott kan vara flera olika saker, det är även så att flera av dessa orsaker tillsammans kan ge ett ryggskott. Enligt min erfarenhet som kiropraktor är det för det mesta små vardagliga rörelser som löser ut ryggskottet, orsaken däremot kan sitta i till exempel hållning eller försvaga muskler.

På min mottagning här i Göteborg är ryggskott en av vanligaste akuta åkommorna folk söker för. Behandlingen som jag som kiropraktor gör går först ut på att lösa den akuta och få igång rörligheten igen. I samband med den första undersökningen kan det ibland vara svårt att säga något om själva orsaken, det är något som kommer senare. I de flesta fall löser vi den akuta smärtan och stelheten vid första tillfället och när vi sedan följer upp så är det lättare att säga mer om orsak till ryggskottet. Den tanke som jag har kring hur behandlingen läggs upp och genomförs baseras på forskning och beprövad erfarenhet, för att behandlingen ska lyckas så måste en korrekt genomförd undersökning först ske och därefter ställs med mer funktionell diagnos med olika typer av underkategorier av ryggskott. Detta skiljer i mångt och mycket från den behandling som vanligtvis ges att en läkare med olika smärtstillanden.

Enkelt sett så brukar ett ryggskott kunna förklaras på något av följande sätt:

Muskelkramp

Smärtan i samband med ett vanligt ryggskott kommer för det mesta från muskler i ländryggen som krampar. Det vanligaste är att de små musklerna som utgör delarna i den raka ryggmuskeln krampar. Den kramp som finns i musklerna innebär också att rörelsen hämmas i det ledkomplex som utgör varje kotsegment, det vill säga en låsning i ryggen. Dessa muskler är en av de viktigaste delarna i stabiliteten i ryggraden. I samband med ett akut ryggskott går det inte uppfatta någon form av instabilitet, den brukar dock följa när den värsta smärtan lagt sig.

Mjukdelsbehandling ryggskott

Behandling av musklerna i samband med ett akut ryggskott går i princip ut på att bryta den akuta krampen i musklerna dom sitter längs med ryggraden. Med olika tekniker av stretching, triggerpunktsbehandling och neuromuskulära tekniker så arbetar jag som kiropraktor med att släppa på krampen och spänningen i musklerna. Allteftersom spänningen släpper minskar även smärtan i ryggen.

Låsningar

Låsningar i ländryggen kan också vara en primär orsak till ett ryggskott. Dessa uppkommer ibland i samband med muskelkramper i den stora rygg muskeln men även på grund av dålig hållning. Ifall låsningen uppkommit från en dålig hållning kan den mycket väl vara grundorsaken till ryggskottet och att muskelkrampen uppstår som följd av den överbelastning som blir i kringliggande segment. Kroppen och framförallt ryggen är fenomenal på att kompensera för rörelseinskränkningar. Tesen bakom detta är att vi totalt sett har en normal rörlighet där rörelsehämningarna kompenseras av överrörligheter i kringliggande segment. Detta ger en ökad belastning lokalt i muskulaturen och kan ge en grundton av trötthet eller molande värk i ländryggen som föregår själva ryggskottet.

Kiropraktisk behandling av låsningar vid ryggskott

Den klassiska bilden av en behandling hos en kiropraktor där man knakar i ryggen och smärtan försvinner eller lättare är den enklaste beskrivningen av detta. I det akuta skedet av ett ryggskott är det ibland omöjligt att genomföra enbart en justeringsbehandling av ryggen. Jag brukar i de flesta fall börja med att behandla mjukdelarna kring det segment som känns mest låst eller orörligt, därefter brukar det gå att få låsningen att släppa med det klassiska knaket. Utöver att det sker en ökning av rörelseomfånget i segmentet, vilket minskar belastningen på musklerna så burkar det även ses en förändring i tonus, muskelspänning, i kringliggande muskulatur och därigenom ytterligare förstärka den smärtstillande effekten som en kiropraktisk behandling har på ett ryggskott.

Diskbråck

Den största farhågan som de flesta har och kanske den egentliga frågan jag får som kiropraktor från en ryggskottspatient är om det är ett diskbråck. Även om diagnosen ibland behöver bekräftas utav bildtagning, framförallt magnetkamera , så är det en klinisk diagnos, det vill säga utifrån de fynd som jag gör under den kliniska undersökning med händerna där olika tester görs. För det mesta innebär ett diskbråck också utstrålningar ner i benet. Det mest klassiska är längs med ischias ner i benen men även andra delar i benet kan få utstrålningar beroende på vilket segment i ländryggen som diskbråcket sitter på. Även om diskbråck förekommer så är det inte den vanligaste orsaken till ett ryggskott.

Behandling av diskbråck

Manipulationsbehandling av ett diskbråck är direkt kontraindicerat, det vill säga hittar jag i min undersökning att smärtan i ryggskottet orsakas av ett diskbråck varken får eller ska jag behandla det med en manipulationsteknik. Anledningen till det är att det finns en viss risk för att skadorna på disken blir värre i samband med manipulationen av ryggen och symtomen därmed värre. Jag har i behandling dock en uppsjö med andra metoder och tekniker för att kunna behandla ett diskbråck. Redan i samband med första behandlingen går det att lindra smärtan genom att släppa på muskelkrampen i ländryggen och därmed minska kompressionen av disken och symtomen lindras. Den största delen av behandlingen består dock i övningar och rörelser för att sänka trycket på disken.

Kiropraktisk behandling

Självklart skiljer sig den kiropraktiska behandlingen vid ett ryggskott också beroende på vilken orsak som finns bakom själva ryggskottet och ländryggssmärtan. Vid ett akut ryggskott som beror på muskelkramp ligger självklart vikten vid att lösa den kramp som finns i ländryggsmuskulaturen. Tillvägagångssättet för det skiljer sig lite beroende på hur kraftig krampen är, ibland krävs det en lugn mobilisering av ländryggen för att få musklerna att släppa efter något i spänningen. Den andra delen ligger i att få tillbaka rörligheten och därmed också ytterligare lösa den kramp som finns vid ryggskottet.

Av:
Pär Svensson Legitimerad Kiropraktor Göteborg
Vid frågor ring 031-719 44 90