Ryggont


Smärtor i ryggen kan bero på en långrad olika orsaker allt från en långvarig felaktig belastning och rörelse i ryggen till orsaker som tunga lyft eller lyft med vridning som direkt kan kopplas samman med ryggsmärtan. Oavsett vilken typ av orsak som ligger bakom det som gör ont i ryggen så kan debuten antingen komma smygande eller mer akut som en blixt från en klar himmel. Det vanligaste som händer i ryggen vid en smärta är att musklerna lokalt krampar och gör ont men även smärtor som kan bero på diskbråck eller prostrussion förekommer som lokal smärta i ryggen. Utöver detta har vi kompressioner av leder och inklämningar utav ledkapslar i ryggen som kan framkalla det där klassiska elaka ryggskottet.

Bröstryggssmärta

Smärtor i bröstryggen kan bero på flertalet olika sjukdomar i de inre organen, därför är det viktigt att ifall dessa smärtor uppstår tillsammans med t.ex. feber eller oro och ångest att uppsöka läkare för att få de inre organen utredda. Är smärtorna av mera rörelsekaraktär dvs det smärtar när man rör sig eller rörelse förekommer i bröstryggen så är orsaken troligtvis relaterad till muskler och leder. Bröstryggen är speciell på så sätt att revbenen fäster in i kotpelaren i denna del av ryggen. Detta gör att det utöver det vanliga ledkomplexet med tre leder per segment även finns två leder och tre ledytor till. Något som innebär att det finns ytterligare faktorer att ta hänsyn till när det kommer smärtor i bröstryggen som hör bröstryggen till.

Huggande smärta i bröstryggen

Smärta som är huggande eller känns som ett spjut rätt igenom bröstryggen brukar för det mesta vara en revbenslåsning där musklerna mellan revbenen krampar och smärtar. Ibland kan en revbenslåsning även kännas som ett band kring ena sidan av bröstkorgen och följer då längsmed revbensbågen. Bröstryggssmärta som härstammar från revbenen är lätt behandlat för en kiropraktor och för det mesta är smärtan helt bort eller en oerhörd lindring av smärtan uppnås mer eller mindre omedelbart efter behandling.

Nacksmärta

Smärta i nacken kan höra både till leder och muskler, mycket utav de muskulära problemen i nacken hör samman med den spänning som man lätt arbetar upp i nacken. Speciellt jobbig blir spänningen i nacken ifall andningen inte fungerar som den ska. En störning i den vanliga andningen där det största arbetet tas ut framförallt mellan revben och i diafragma innebär en ökning i belastning utav de så kallade accessoriska andningsmusklerna. De flesta och viktigaste av dessa sträcker sig över halsryggen för att i den riktningen lyfta hela bröstkorgen. Nacksmärta kan även komma från lederna i halsryggen och eventuella låsningar som uppkommit i nacken. Dessa kan dels uppkommit från förändringar i rörelse efter rubbningar i muskelspänning men även utifrån hållning. Precis som i alla andra delar av ryggen så är även här eventuella diskbråck något utesluta vid undersökningen som föregår den kiropraktiska behandlingen vid nacksmärta.

Ländryggssmärta

Smärta i nacken kan höra både till leder och muskler, mycket utav de muskulära problemen i nacken hör samman med hållning och framförallt hur bålstabilitet och musklerna kring bäckenet arbetar. Störningar i till exempel höftböjaren eller sätesmuskeln påverkar ländryggen kraftigt i sin rörelse och kan vara själva grundorsaken till smärtan eller ryggskottet som man ådragit sig. Även om den utlösande faktorn är en relativt lätt belastning så kan en förändring i grundförutsättningen för att hantera belastning och rörelse ställa till med ett kraftigt ryggskott. En av de viktigare bitarna att testa och reda ut vid ett ryggskott eller problem i ländryggen är hur bålstabiliteten fungerar. Det är en av de viktigaste delarna i den rehabiliterande delen av behandlingen i samband med smärta i ländryggen. Fast precis som i nacken förekommer det här diskbråck, för det mesta associeras de med strålande smärta i benen av ischias typ.

Av:
Pär Svensson Legitimerad Kiropraktor
Vid frågor ring 031-719 44 90