Nackspärr


Nackspärr har man fått när följande händer:

  • svårt eller omöjligt att röra på huvud och nacke
  • smärta i samband med rörelse av huvud och nacke
  • smärta i nacken

Muskelkramp

En nackspärr orsakas i de flesta fall av kramp i en eller flera av nackens muskler vilket hindrar normal rörelse. För det mesta är det väldigt smärtsamt att ha nackspärr, ibland till och med oberoende av om man rör på huvudet eller inte. Vid den typiska nackspärren, torticollis, är muskeln sternocleidomastoideus involverad vilken krampar och smärtar. Dock är det relativt ovanligt att det är just den muskeln som ger smärta, mer vanligt är nackspärr som kommer från en kramp i skulderbladshöjaren, levator scapulae. Funktionen för den muskeln är att vrida och tippa på huvudet åt sidan samt att höja på axeln eller skulderbladet, därför kommer de rörelser att göra mest ont att göra vid en nackspärr.

Ledproblem

Det är vanligt med låsningar i både bröstrygg och halsrygg i samband med nackspärr. Dessa kan vara både orsak till nackspärr eller underhållande av nackspärr och det är därför väldigt fördelaktigt att få dessa låsningar behandlade. Generellt brukar det vara fler och hårdare låsningar i lederna ju längre en nackspärr håller på, om det är så redan från början eller om det är något som byggs upp under tiden är omöjligt att säga. Dessa ledlåsningar är viktiga att få behandlade då de annars kommer att hindra nackspärren från att läka ut.

Utstrålningar

I samband med nackspärr är det ovanligt med utstrålningar i armarna även om det förekommer. Dock kan smärta i skuldra och strålande smärta i bröstryggen förekomma. Detta på grund av att muskler som ger rörelse i halsryggen också ger rörelse ner i övre bröstryggen. Rent biomekaniskt hänger dessa två ihop som en enhet och nackspärren påverkar därmed också bröstryggen, vilket ger utstrålningar ner i bröstryggen. Smärtan i skuldran följer av att många av halsryggens muskler fäster ner mot skuldran och närliggande strukturer.

Diskbråck

Nackspärr kan vara en tidig indikator på en protruderande disk eller tidigt begynnande diskbråck. Enstaka eller flera tillfällen med nackspärr utspritt över en längre period innebär inte att det finns diskbråck. Rör det sig dock om flertalet episoder med nackspärr under en relativt kort period utan någon egentlig orsak är det viktigt att berätta detta i samband med behandling då det kan vara en indikation på diskbråck eller en protruderande disk. I samband med diskbråck i nacken är det också en utstrålande smärta i armarna något s0m inte är fullt lika vanligt vid nackspärr.

Magnetkamera

Det enda sättet att faktiskt se ett diskbråck är att kontrollera det med en magnetkamera. Dock kan man undersöka och dra slutsatser om det föreligger ett diskbråck eller inte enbart genom den undersökning som görs i samband med det första besöket för nackspärren. Finns det dock tveksamheter så finns det möjligheter till att få en remiss till magnetkamera undersökning i samband med en undersökning. Jag remitterar mina patienter till röntgenkliniken Xyrinx som är en privatklinik. Fördelen med detta är att väntetiden uppskattas till cirka 2 veckor! Nackdelen är att man får betala själv för undersökningen, en kostnad som kan betala sig i längden då man relativt snabbt får veta ifall det föreligger några strukturella fel i ryggraden.

Kiropraktisk behandling

Den kiropraktiska behandling här på vår kiropraktormottagning i Göteborg vid nackspärr ser lite olika ut beroende på orsak. Det görs alltid en ordentlig neurologisk, ortopedisk och kiropraktisk undersökning innan behandling. Generellt kan sägas att det vid en akut nackspärr ingår såväl justering som mjukdelsbehandling dock masserar vi väldigt sälla på en nackspärr. Anledningen till att vi inte masserar är att enligt vår erfarenhet irriteras nackspärren mer utav det och resultaten på behandlingen av nackspärren försämras. Vid återkommande problem med nackspärr blir det viktigare med att se till träning och rehabilitering för att skapa mer styrka och flexibilitet i musklerna i nacken samt att göra nacken stabilare.

Av:
Pär Svensson Legitimerad Kiropraktor Göteborg
Vid frågor ring 031-719 44 90