Muskelbristning


En muskelbristning uppstår när en muskel för snabbt eller för långt sträcks ut och fibrerna som finns inne i muskeln brister. För det mesta innebär det även att en liten blödning uppstår i muskeln. Sker detta i samband med idrottsutövande och man är ordentligt varm i kroppen så behövs den inte kännas med än som en liten sträckning i muskeln som tillfälligt hugger till men försvinner omedelbart. Däremot kommer det när man blir kall en ordentlig stelhet, smärta och ömhet i muskeln. Detta beror på att man belastar de trasiga fibrerna och att muskeln ligger och spänner sig lite för att skydda sig själv mot ytterligare skada i form av sträckningar. Med en bra rehabilitering och behandling av muskelbristningen borde den ta cirka 6-8 veckor att läka ut. Det går dock med en extrem mängd med behandlingar snabba på läkningen, framförallt i slutet på processen. En avkortning på en obehandlad bristning med ett par veckor under en normal belastning i samband med behandling kan uppnås, detta är dock endast rekommenderat i samband med att behandling sker i samband med träning då det annars knappt är möjligt att uppnå tillräcklig täthet i behandlingarna. Det är viktigt att påpeka att det kan krävas 4-6 månader med intensiv rehabilitering vid en bristning för att åter uppnå full kapacitet i muskeln och rörelsen som blivit skadad. Detta gäller generellt sett bara vid elitsatsande idrottare då belastningen är så mycket större i musklerna än vid idrottande på amatörnivå.

Behandling

Behandlingen av en muskelbristning eller sträckning går framförallt ut på rehabilitering av muskeln för att komma igång med aktiviteten igen. Men en viss del består också i att få muskeln att släppa efter i den skyddsreflex som uppstått och som resulterar i smärta och stelhet i muskeln.

Akuta omhändertagandet

Direkt då man känner av sträckningen eller bristningen i muskeln är det viktigt att göra ett par saker, precis som vid stukningar är ledmotivet PRICE behandlingen med tryck, kyla och högläge för att minska svullnaden och blödningen i muskeln. Detta ger både en smärtlindring i själva skadetillfället men också en snabbare rehabilitering till en fullt fungerande muskel.

Rehabiliteringen

Målet med rehabilitering är att få en så bra och snabb läkning med minsta möjliga ärrbildning i muskeln. Grund delen i detta är som tidigare nämnts träning utav den utsträckta muskeln i ett tidigt stadium. En eller två dagar efter sträckning kan man vila men därefter är det aktivitet på väldigt lätt nivå som gäller. Det viktiga är att man använder en nivå som är anpassad till en själv, promenader, simning och cykling är bra aktivitet vid t.ex. en bristning i låret. I och med att aktivitetsnivån i är direkt beroende av tidigare nivå av träning samt hur pass stor skadan är så är det viktigt att man lyssnar på sin egen kropp. En lättare smärta vid belastning är ingen fara men man ska ej utsätta muskeln för en sådan belastning av det börjar göra mer ont. Försiktig töjning av muskeln kan man göra redan någon dag efter skadan, under samma premisser som tidigare, väldigt lätt smärta. Belastningen och nivå skall ökas successivt i samma takt som styrkan i muskeln återvänder. Är du tävlingsidrottare så ska du på träning komma upp i nära matchnivå helt utan smärta innan återgång till tävling kan ske.

Muskelbehandling

Rehabiliteringsdelen bör kopplas samman med behandling av muskeln där man i början får en behandling inriktad på muskelavslappning och efter en vecka kan man försiktigt börja massera på muskeln. Anledningen till att vänta med massage är att man vill minimera risken för blödning i muskeln i samband med behandlingen. Självklart ska det i samband med muskelbehandlingen kontrolleras så att rehabiliteringsdelen fungerar bra och att aktivitetsnivå är på en bra nivå.

Återkommande muskelbristningar

Om man är drabbad av återkommande muskelbristningar i samma, närliggande eller muskel med samma funktion bör man söka behandling för just den delen även om man inte vill ha behandling för själva bristningen. Orsaken till muskelbristningen måste då utredas med en ordentlig funktionskontroll på muskler, leder och nerver i berört område. Man bör även göra en genomgång av träningsmängd och rörelsemönster för att hitta den bakomliggande orsaken till att muskelbristningen uppstår med jämna mellanrum. De vanligaste orsakerna till en återkommande muskelbristning i till exempel lårmuskel är funktionsstörningar i ländrygg och bäckenleder samt dålig bålstabilitet.

Av:
Pär Svensson Legitimerad Kiropraktor Göteborg
Vid frågor ring 031-719 44 90