Muskelsmärtor


Smärta i musklerna kan bero på olika orsaker, det finns till exempel spänningsrelaterad smärta, smärta relaterad till överansträngning, inflammation och skador, men även den klassiska träningsvärken är smärta som kommer från musklerna. Utöver detta har vi en kombination utav spänningsrelaterad smärta och överansträngning och även triggerpunktsförmedlad smärta.

Musklernas uppbyggnad

Musklerna som vi kan kontrollera är uppbyggda med långa rörliknande celler som är fyllda med proteiner som i rätt kombination av salter och energi kan klättra på varandra och göra att muskeln kan dra ihop sig. Muskeln utgörs sedan av muskelcellerna som är hopbuntade på olika nivåer. Inne i själva muskelcellen sker ett konstant utbyte av energi och salter med hjälp av vilka som kontraktionen uppstår och upphör. Att vi klarar av att styra rörelser och kontraktioner beror på att nerverna styr flödet av salter i muskeln. Spänningen regleras sedan med hjälp av vilja och reflexer som både ökar och minskar spänningen i muskeln, detta för att vi ska kunna få mjuka och fina rörelser över våra leder.

Antalet muskelceller förändras inte under livet utan är konstant däremot kan mängden proteiner inne i cellen öka och därmed ökar också styrka eller snabbhet i rörelsen som muskeln utför. Styrkan kan sägas är direkt relaterad till tvärsnittsytan i muskeln, ju större yta desto starkare muskel. Den verkliga kraften som kan utvecklas beror sedan på en mängd faktorer bland annat på vilka hävarmar muskeln arbetar med men också vilken mängd fett som finns insprängd i muskeln. Detta hänger också ihop med vilken belastning vi kan ha musklerna innan det börjar smärta och blir överansträngt. Ju starkare muskler vi har desto längre har vi tills vi når den gräns när ansträngningen börjar göra ont. En del i målet med en behandling med långvarigeffekt måste vara att förbättra styrkan för att vi i vår normala belastning ska ligga längre från smärtgränsen än tidigare.

Karaktär på muskelsmärta

Smärtan i musklerna brukar ha en molande och värkande karaktär som är svårt att bli av med, det är också vanligt förekommande med trötthetskänsla i muskeln. För det mesta ökar den vid långvarig statisk belastning, alltså belastning utan egentlig rörelse. Ett klassiskt exempel på detta är smärta i svanken i samband med att man står stilla en tid som vid diskning eller då man lagar mat, nämns i medicinska termer som lumbago, ländryggssmärta. Skulle samma sak hända fast med en snabbare anspänning i musklerna så har man med största sannolikhet fått ett ryggskott.

Muskelkramp

Vid en hög eller långvarig belastning alternativt uttröttning av musklerna får man lättare för att få kramp. Krampen är en akut uppkommen extrem muskelspänning som smärtar framförallt på grund av spänningen men även på grund av den syrebrist som uppkommer i muskeln i samband med spänningen. Den bästa egenbehandlingen för kramp i framförallt armar och ben är att sträcka ordentligt på muskeln, resultatet blir att muskeln slappnar av genom att vissa skyddsreflexer slås på.

Krampen i musklerna kan även bero på vätskebrist, om man till exempel dricker lite vatten och mycket kaffe så blir resultatet en förändring i den saltbalans som kan sägas kontrollera muskelfunktionen. Vanligtvis vaknar man med kramp i en vad på morgonen, en anledning till det kan vara att urinproduktionen dramatiskt ökar vid 4-5 tiden på morgonen. Lösningen är lika enkel som självklar mindre kaffe och mer vatten för att få ordning på kroppens vätskebalans.

Av:
Pär Svensson Legitimerad Kiropraktor Göteborg
Vid frågor ring 031-719 44 90