Ischias


Utstrålningar i benet, kanske framförallt i baksidan, brukar i dagligt tal benämnas ischias. Tillsammans med ischias brukar det även höra en smärta uppe i ländryggen. Det finns många orsaker till utstrålningarna och i de flesta fall är orsaken inte så allvarlig även smärtan kan vara närmast handikappande. En äkta ischias beror på en kompression av nerven, andra varianter på utstrålningar ner i benet är falsk ischias och piriformis syndromet.

Ischias nerven

Ischias är den nerv som försörjer baksidan av låret samt i princip hela underbenet med muskulär kontroll och känsel. Denna nerv ger även direkt den motoriska funktionen till hamstringsmusklen som består av semimembranosus och semitendinosus samt det långa huvudet av biceps femoris. Nervus ischiadicus som den heter på latin är kroppens största perifera nerv och har en diameter motsvarande ett lillfinger. Nerven börjar långt ner i ländryggen och övre delen av korsbenet och löper sedan under piriformis muskeln och vidare ner i sätet och ut i låret.

Äkta ischias—diskbråck

En äkta ischias är det när nerven påverkas i nivå med ryggraden av en eller flera buktande eller helt hernierade diskar. När utbuktningen på disken går åt ett visst håll och blir tillräckligt stora så börjar dessa att komprimera nerven. När det kommer tryck på en nerv så blir den i princip kortsluten och en förändring i kommunikationen i nerven sker. Beroende på vilken nivå som är påverkad blir symtomen på kompressionen olika. En variation av både typ av smärta och framförallt vart i benet smärtan sitter ger indikation om vilken disk som är påverkad. Ett diskbråck kan behandlas antingen operativt, vilket är förhållandevis ovanligt eller konservativt utförd av kiropraktor.

Symtom äkta ischias

  • smärta
  • pirrningar/stickningar
  • domningar
  • kraftlöshet

Beroende på hur kompressionen av nerven ser ut och vilken nivå som är påverkad så varierar symtomen på ischias. Den absolut enklaste uppdelningen som går att göra är om påverkan är på afferenta eller efferanta nervtrådar.

Symtom från afferenta nervtrådar

Afferenta nerver skickar signaler från kroppen och in till hjärnan. Kortslutningen som blir i samband med en kompression av nerven ger upphov till signaler i nerver, hjärnan klarar inte av att säga vart på nerven som signalen uppstår. Därför tolkar den en kompression i ryggen som en smärta nere i benet. Samma fenomen uppstår i samband med änkestöten i armbågen, där nerven påverkas i armbågen men smärtan pirrningen kommer nere i underarmen.

Symtom från efferenta nervtrådar

Efferenta nervtrådar skickar signaler från hjärnan och ryggmärgen och ut i musklerna. En kompression här ger snarare ett stopp eller hinder i signalen och muskeln går inte kontrollera. Symtom kan vara från en lättare kraftlöshet till att funktionen tappas helt i muskeln, beroende på hur pass komprimerad ischias nerven är.

Kiropraktisk behandling av ischias

Jag som kiropraktor behandlar ischias eller egentligen diskbråck med dels led och ryggjusteringar utav kringliggande leder till det segment där disken är skadad samt med rehabiliteringsövningar. Den konservativa behandlingen har i studier visat sig överlägsen operation vid diskbråck. Genom att behandla ryggen framförallt för att sänka trycket i, minska kompressionen av, disken går det minska ischias symtomen från diskbråcket och det blir lättare att få det att läka ut. Den absolut viktigaste delen i en behandling av ischias är rätt övningar beroende på vart i rehabiliteringen man är samt att de utförs rätt. Även beroende på tidsperspektiv är övningarna olika viktiga. Övningar som är direkt trycksänkande av i disken är för det mesta viktigast i början och i ett kort perspektiv i ett långt perspektiv är bålstabiliserandeövningar viktigast, detta för att ge en mer permanent minskning av diskkompressionen.

  • rörelseökande ledjustering
  • avslappnande mjukdelsbehandling
  • kompressionsminskande rehabiliteringsövningar
  • bålstabilitetsövningar

Magnetkamera

Skulle det vara svårt att differentiera mellan den falska ischiasen och den äkta som uppstått till följd av ett diskbråck finns alltid möjligheten att få en remiss till magnetkamera undersökning. Vid denna undersökning kan man se ifall det är något diskbråck eller om det är t.ex. en muskelinflammation. Jag remitterar mina patienter till röntgenkliniken Xyrinx som är en privatklinik. Fördelen med detta är att väntetiden uppskattas till cirka 2 veckor! Nackdelen är att man får betala själv för undersökningen, en kostnad som kan betala sig i längden då man relativt snabbt får veta ifall det föreligger några strukturella fel i ryggraden.

Söka läkare

Har man svårt att kontrollera vattenkastning eller avföring så skall man söka akut till sjukhus då det innebär att diskbråcket trycker på de nerver som styr ringmusklerna i ändtarm och urinrör. Symtomen är allvarliga och en ortopedspecialist behöver göra en akutbedömning om de åtgärder som måste sättas in.

Av:

Pär Svensson Legitimerad Kiropraktor Göteborg

Vid frågor ring 031-719 44 90