Spänningshuvudvärk


Spänningshuvudvärk orsakas för hög spänning i de muskler som sitter i halsryggen. Vanligast är att spänningshuvudvärken känns som ett band över pannan eller som att ha på sig en för trång keps. Det finns dock de som har spänningshuvudvärk som framförallt är lokaliserad till baksidan av huvudet eller som punktformade smärtor över olika områden på huvudet. Det finns ytterligare en variant av spänningshuvudvärk som är associerad till låsningar i halsryggraden, cervikogena huvudvärk. Det absolut vanligaste är att man har kortare episoder med spänningshuvudvärk, men det finns de som har spänningshuvudvärk mer kroniskt. En kronisk spänningshuvudvärk definieras utifrån hur ofta och hur länge huvudvärken sitter i, minst 15 dagar i månaden under ett halvår.

 Symtom på spänningshuvudvärk

 • tryckande band över pannan från tinning till tinning
 • tung molande känsla i bakhuvudet
 • molande värk över ena sidan av huvudet fram mot ögat
 • ömma punkter i nacke och på huvudet

Det tryckande bandet över pannan eller den för trånga kepsen är de klassiska symtomen på spänningshuvudvärk. Men även de andra symtomen är förhållandevis vanligt förekommande med ömmande punkter i nacke och huvud. Smärtan i spänningshuvudvärken kommer för det mesta från muskler och leder i nacken och käken ibland även nere från axlarna. Beroende på vart orsaken i kroppen sitter till att det spänner i huvudet så kan även andra symtom följa, ostadighetskänsla, yrsel, stelhet i axlar och nacke men även värkande axlar är förhållandevis vanligt och ger i samband med den kiropraktiska behandlingen en indikation om vart roten till det onda kommer från.

Orsaker till spänningshuvudvärk

 • stress
 • spänning i nacke och axlar
 • dålig hållning
 • fysisk inaktivitet
 • migrän

En hög stressnivå har en tendens till att höja spänningen i nacke och axlar, vilket kan leda till spänningshuvudvärk. De exakta mekanismer som driver detta är inte helt kända men det allmänt känt att det förhåller sig såhär. Det finns ett par studier som visar på att  kappmuskeln och bröstmuskeln har en högre förekomst av adrenalin receptorer som ökar spänningen i muskeln. Adrenalin är ett hormon som frisätts i kroppen vid just stress och det skulle kunna vara en möjlig koppling till åtminstone stress-muskelspänning.

En dålig dålig hållning eller en dålig arbetsställning ger även det en ökad ansträngning i musklerna på framförallt baksidan av nacken. Ju längre fram huvudet är i förhållande till axlar och nacke och övre del bröstrygg desto större blir belastningen i de musklerna. Redan vid 30-35 graders flexion utgör huvudet dubbelt så stor belastning i nacken jämför med om det varit i neutral position. Hållningsproblematik är lika relaterat till en dålig ergonomi på jobbet som det är till fysisk inaktivitet. Det vill säga tränar du så förbättras också hållningen och därmed blir belastningen mindre på nacke och axlar. I och med att du tränar så är ju musklerna starkare och har därmed lättare att hantera belastningen. Det kan tyckas självklart att den ökningen i belastning över tid inte kan resultera i något annat än just problem med smärta i muskler, leder och ibland spänningshuvudvärk som symtom. Det är lika självklart att symtomen på den ökade belastningen i musklerna i nacken varierar som det är att det i slutändan ger problem.

Orsakerna till spänningshuvudvärk är många och landar i någon form av kombination utav fysisk och mental belastning. Behandling av spänningshuvudvärk kan därför också vara väl spridda och omfatta såväl kiropraktisk behandling, tränings-, hållningsövningar och stresshantering.

Kiropraktisk behandling spänningshuvudvärk

 • Neurologstatus
 • Ortopediskundersökning
 • Kiropraktisk funktionstestning

Den kiropraktiska behandling vid spänningshuvudvärk ser självklart lite olika ut beroende på orsak. Det görs alltid en ordentlig neurologisk, ortopedisk och kiropraktisk undersökning innan behandling. I samband med denna bestäms vilken kiropraktisk behandling som skall användas mot spänningshuvudvärken, styrkan i den behandling jag gör är just kombinationen av klinisk beprövad erfarenhet och vetenskap i kombination med individualisering.

För det mesta är behandlingen rent praktiskt en sammansättning av justeringar mot leder och mjukdelsbehandling mot muskler som skall utföras då de båda delarna i princip alltid är viktiga för ett gott resultat. Självklart är det alltid patientens rättighet att neka en del av behandlingen och även efterfråga en viss del. Så länge det inte finns några kontraindikationer eller att jag bedömer att det skulle vara negativt så kan vi självklart komplettera behandlingen efter önskemål med till exempel en kort specifik massage.

Triggerpunktsbehandling

Smärta eller huvudvärk som är punktformad hör vanligtvis samman med triggerpunkter som ger refererad smärta till ett specifikt område på skallen. Dessa triggerpunkter sitter vanligtvis i nackens muskler, det förekommer dock att till och med skuldrans muskler kan ge strålande smärta och referera till punkter på huvudet som antingen liknar spänningshuvudvärk eller migrän. Kiropraktisk behandling av låsningar och triggerpunkter är ett effektivt sätt att bli av med spänningshuvudvärk och smärtor som kommer från triggerpunkter. Triggerpunkterna behandlas med flera olika typer av mjukdelsbehandlingar för att få dem att släppa efter och försvinna.

Behandling ledlåsningar

Det är vanligt med låsningar i både bröstrygg och halsrygg i samband med spänningshuvudvärk. Dessa kan som tidigare nämnts både vara orsaken till spänningshuvudvärken och i viss mån orsakas av spänningshuvudvärken. Något som blir till en negativ spiral där kroppen reflexmässigt ökar spänningen i musklerna i samband med smärta. Detta innebär att man är i en situation där låsningar, spänningar och smärta underhåller varandra och spänningshuvudvärken bara fortsätter. En justering av en låst eller påverkad led i nacken resulterar också i en muskelavslappning och påverkan på spända stråk och triggerpunkter, dvs även med en kiropraktisk justering påverkas muskulaturen.

Av:
Pär Svensson Legitimerad Kiropraktor Göteborg
Vid frågor ring 031-719 44 90