Har du ont spänningshuvudvärk och migrän?


boka-kiropraktor

Boka tid till Kiropraktor Pär Svensson

Kiropraktisk behandling av spänningshuvudvärk är en mycket effektiv metod för att lindra och behandla huvudvärk. Visste du att spänningshuvudvärk i de flesta fall kommer från överansträngda muskler och leder i nacken. Genom att sänka spänning i musklerna och få lederna i nacken att röra sig bättre lindras huvudvärken, även migrän kan lindras då just spänningar och spänningshuvudvärk kan vara en utlösande faktor för just migrän. För att boka tid för konsultation och behandling går det bra att välja en tid här nedan i min kalender eller ringa mig på 031 – 719 44 90.

Symtom på spänningshuvudvärk

 • tryckande band över pannan från tinning till tinning
 • tung molande känsla i bakhuvudet
 • molande värk över ena sidan av huvudet fram mot ögat

Den klassiska spänningshuvudvärken är ju det tryckande bandet över pannan som sträcker sig från tinning till tinning, men även de andra symtomen är förhållandevis vanliga. Ibland kan det till och med vara så att spänningshuvudvärken sitter som värkande punkter utspritt över huvudet, framförallt ovanför örat och upp mot hjässan till. Intensiteten i huvudvärken varierar ibland i vissa mönster, det vanligaste är att den ökar till eftermiddagen. Det är dock inget som är skrivet i sten utan även det motsatta förekommer, alltså kraftigare huvudvärk på morgon och förmiddag för att lätta under dagen.

Orsaker till spänningshuvudvärk

 • stress
 • spänning i nacke och axlar
 • hög fysisk belastning
 • migrän

Symtom på migrän

 • molande värk på ena sidan av huvudet
 • skarp smärta in bakom ögat
 • ljud- och ljuskänslig

Det kan variera i vilken omfattning som de typiska symtomen som räknas upp här ovan känns av.  Det är vanligt att vid migrän bli nästan helt utslagen och bara vilja ligga stilla i ett mörkt rum, ibland så att det inte går att gå ut i övriga hemmet. Migrän har också vissa symtom som hos endel föregår själva huvudvärken, för det mesta är det ljud- eller ljusfenomen. Dessa så kallade prodromal symtom är något som ytterligare kan bekräfta diagnosen migrän. Annars är migrän en vanlig diagnos att bli feldiagnosticerad med, detta pågrund av att symtomen på en migrän och en ensidig spänningshuvudvärk kan vara nästan identiska. Det är till och med så att det är mycket vanligt att de interagerar med varandra och kan utlösa varandra.  I kriterierna på migränhuvudvärk ingår en tidsbegränsning, huvudvärk kan inte vara migrän om den håller på mer än 72 timmar. Samtidigt träffar jag patienter med migrän diagnos som har haft huvudvärksattacker på gott och väl över en vecka i sträck. Slutsatsen som går att dra av det är dels att diagnosen åtminstone till viss del är felaktig, troligtvis rör det sig om en kombination av spänningshuvudvärk och migrän som går in i varandra.

Orsaker till migrän

 • födoämnesutlöst
  • rödvin
  • mörk choklad
 • stress
 • spänningar i nacke
 • spänningshuvudvärk

Behandling spänningshuvudvärk och migrän

 • Kiropraktisk behandling med
  • Ledjusteringar
  • Triggerpunktsbehandling
 • Träningsövningar
 • Avslappningsövningar

Spänningshuvudvärk behandlas med en kombination av kiropraktiska justeringstekniker och mjukdelstekniker. Vilka kotor som justeras och vilka muskler som behandlas och på vilket sätt skiljer sig från individ till individ. Vid spänningsrelaterad huvudvärk är det mycket vanligt med triggerpunkter, dess bestämmer i mångt och mycket det sätt som mjukdelsbehandlingen läggs upp på.  Olika neuromuskulära tekniker och triggerpunktsbehandling är det vanligaste för att få musklerna att slappna av och därigenom minska huvudvärken. Beroende på hur spända och irriterade musklerna är kan såväl direkta som indirekta tekniker användas. Den stora fördelen med indirekta tekniker är att det går att få en avslappning i musklerna utan att öka på irritationen i muskeln vilket ibland kan ske i samband med massage och triggerpunktsbehandling.

Träningsövningar

I samband med behandlingen ger jag även olika stretching och träningsövningar att göra, detta för att ytterligare kunna påverka musklerna och spänningen i nacken. Ibland ska fokus ligga på att få en ökad styrka och cirkulation i de muskler som ger huvudvärken, detta är det vanligaste sättet att tänka på vid rekommendationer av övningar. Min erfarenhet är dock att det brukar ge ett bättre resultat på spänningen i musklerna och därmed på huvudvärken att börja i den andra änden. Övningarna syftar främst till att minska aktiviteten i de spända och symtomgivande musklerna och öka aktiviteten i antagonisterna till dessa. När spänningen börjar släppa så går det efter ett tag att lägga på lätta övningar för ökad cirkulation och styrka i de smärtframkallande musklerna.

Avslappningsövningar – andning

Avslappningsövningar och andningsövningar kan vid första anblick verka relativt flummigt. Den anatomiska och fysiologiska kopplingen är dock relativt uppenbar och förklarar mycket av den koppling som finns mellan stress och spänning i nacke axlar och huvudvärk. Andningen indelas i princip i två typer, normal och forcerad. Den normala andningen görs av musklerna mellan revbenen och diafragman och är den typ som ska eftersträvas att ha när kroppen inte ansträngs. Denna djupa bukandning ger ingen större belastning på musklerna och kan fortgå utan ansträngning. Den forcerade andningen eller den höga andningen uppkommer när vi får ett stresspåslag och/eller fysisk ansträngning.  Andningen flyttas nu upp och blir snabbare och något grundare och görs nu i mindre utsträckning av diafragman och istället för det bröstmuskulaturen och musklerna på sidan av nacken och ner till de övre revbenen som gör arbetet nu. Dessa muskler är utformade för att arbeta under en kortare period och har lättare för att bli överansträngda av ett långvarigt arbete än vad diafragman har. Det är även dessa muskler som i mångt och mycket ligger bakom spänningshuvudvärk och migrän. Här fyller med andra ord övningar för att sänka andningen och, minska stressen i kroppen en viktig roll.

Pär Svensson – Din kiropraktor i Göteborg