Diskbråck


Vad är diskbråck?

Ett diskbråck är när disken mer eller mindre går sönder och den inre kärnan läcker ut. För att något enklare förstå måste man veta lite hur det ser ut vid disken. Den ligger som stötdämpare mellan varje kota i ryggen. I princip består den av två olika strukturer, en kärna som består av en geléaktig massa och kringliggande lager som består av fibrer och håller ihop själva disken. Det som händer vid ett diskbråck är att dessa fibrer brister hela vägen från kärnan och ut, i den kanal som bildas kan sedan massan som finns i kärnan pressas ut. Detta kan sedan eventuellt trycka på antingen ryggmärgen eller de nerver som löper ut i kroppen.

Diskprotrussion

Ifall de fibrösa lagren som omger kärnan inte brister hela vägen ut så kommer den delen av disken att bli svagare och det kommer en bli en utbuktning i disken där, en protrussion. Men då disken är försvagad och skadad så är ju självklart risken relativt stor för att det utvecklas till ett komplett bråck ifall inget görs.

Diskbråck kan finnas i hela ryggen

Mellan varje kota i ryggraden, förutom mellan första och andra halsryggskotan, finns det en disk. Därmed finns också förutsättningen för ett diskbråck i hela ryggen. Dock är det så att vissa delar av ryggen är mer frekvent drabbade av diskbråck än andra. I ryggen pratar man om nivåer mellan vilka kotor som disken och de vanligaste nivåerna för diskbråck är C4-5, C5-6, L4-5 samt L5-S1 det vill säga i mitten på halsryggen och längst ned i ländryggen, svanken.

Diskbråck – vem får det?

Vi kan i princip alla drabbas av diskbråck. Det är dock vanligare att få det då man är äldre på grund av att strukturerna är stelare än när man ung. Det brukar dock krävas att ryggen belastas tungt för att ett diskbråsk ska uppstå. Lyfter man konstigt eller på något annat sätt belastar ryggen med extrema tyngder så brister disken tillslut, dock klarar av den av flera tons tryck utan att brista. Något som ytterligare höjer risken för diskbråck är t.ex. att röka då det försämrar kvaliteten på disken. Som tur var så kan man göra en del själv för att minska risken och då framförallt träna och träna bålstabilitet ordentligt är något som minska risken för diskbråck.

Utstrålningar vid diskbråck

Utstrålningar är ett av symtomen på ett diskbråck. Då det finns vissa nivåer som är vanligare drabbade än andra så är det självklart vissa områden i kroppen som är mer drabbade och symtom. Det klassiska är smärta ned i baksidan av låret ned till foten, dvs den klassiska ischias smärtan, efter nerven den följer. Men även strålande smärta ut i armar eller andra delar av benen kan bero på diskbråck. Det är även ganska vanligt i samband med trauma en kraftig lokal smärta i ryggen som ett symtom på diskbråck. Dock krävs det en ordentlig undersökning för att kunna fastställa om det rör sig om ett eventuellt diskbråck.

Magnetkamera

Det enda sättet att faktiskt se ett diskbråck är att kontrollera det med en magnetkamera. Dock kan man undersöka och dra slutsatser om det föreligger ett diskbråck eller inte enbart genom den undersökning som görs i samband med det första besöket. Finns det tveksamheter skriver vi en remiss till magnetkamera undersökning i samband med en undersökning. Jag remitterar mina patienter till röntgenkliniken Xyrinx som är en privatklinik. Fördelen med detta är att väntetiden uppskattas till cirka 2 veckor! Nackdelen är att man får betala själv för undersökningen, en kostnad som kan betala sig i längden då man relativt snabbt får veta ifall det föreligger några strukturella fel eller diskbråck i ryggraden.

Kiropraktisk behandling

Behandlingen av diskbråck består av 4 olika block, avlastning av disken, optimering av rörelse, muskelavslappning och bålstabilisering. Vilka block som används och i vilken ordning anpassas efter hur symtomen ser ut. Avlastning av disken görs direkt i samband med första behandlingen och resulterar med eller mindre alltid i en övning eller två att göra hemma. Rörelseoptimeringen är ibland en förutsättning för att avlastning ska kunna utföras, beroende på teknik som används så ger detta block både muskelavslappning och avlastning på disken. Muskelavslappningen består i många fall av behandling av triggerpunkter med olika tekniker. Bålstabilitet brukar inte gå att göra redan från första behandling på grund av smärtan, vid uppföljande behandling ges en eller två övningar för att du bättre ska kunna aktivera musklerna i bålen och därigenom mer långsiktigt kunna minska belastning och kompression av diskarna.

Av:
Pär Svensson Legitimerad Kiropraktor
Vid frågor ring 031-719 44 90