Reciprok inhibering


Flera utav de tekniker som jag använder mig av när jag behandlar grundar sig i att utnyttja kroppens egna reflexer. Reciprok inhibering är en sådan reflex som utnyttjas för att bryta olika kramp eller spänningstillstånd i musklerna. Genom att återställa led och muskelfunktion lindras smärtan. Reciprok inhibering handlar kortfattat om muskelspolens förmåga att hämma spänning i antagonisten. Alla muskler har en viss nivå av grundspänning, denna uppkommer genom lågintensiv konstant aktivitet i den nerv som styr muskeln.

Reciprok inhibering i armbågen

Schematisk bild över reciprok inhibering i armbågen.

Muskelkontraktion

Bilden till höger visar det som händer i en muskel vid en kontraktion och de afferenta signaler som uppstår.  Innan detta uppstår skickar hjärnan en signal genom ryggmärgen och ut i muskeln via ett alfa motorneuron en signal om att muskeln ska spänna sig. Det som händer på cellnivå i kontraktionen är att nervsignalen öppnar kanaler in i muskelcellen som förändrar saltbalansen i muskeln och de proteinkedjor som ger själva kontraktionen börjar koppla ihop och ändra form, muskeln börjar att förkortas.

Afferent signal

I samband med kontraktionen uppstår en afferent signal från en speciell typ av muskelfiber som tillsammans med en afferent nerv skickar en signal in till ryggmärgen. Signalen ger i slutändan hjärnan feedback om att muskeln gör det den ska, den förkortas. Innan det att signalen når hjärnan delar nervcellen av sig ytterligare trådar i den nivå i ryggmärgen som nerven kommer från. Här sker dels en koppling tillbaka till muskeln för att ytterligare sprida signalerna till muskeln om att den ska spänna sig och förkortas. Det går även iväg signaler till muskelns synergister att de ska spänna sig för att hjälpa till i den tänkta rörelsen.

Inhiberande interneuron

Den tidigare nämnda afferenta signalen kopplas även till ett inhiberande interneuron.  Det som händer nu är att grundspänningen antagonisten har för att hålla leden stilla genom den balans som finns mellan agonist och antagonist sänks. Resultatet av det är att rörelse skapas i leden. Sänkningen i aktivitet i antagonisten ger en mjuk och fin rörelse i leden, något som minskar ryckig i rörelser och risken skador.

När den reciproka inhiberingen inte fungerar

Den reflexbåge som den reciproka inhiberingen utgör är avgörande musklernas funktion och att vi kan röra oss utan att skada oss. Vid varje muskelkontraktion och rörelse sker denna typ av hämning utav signaler ut i antagonisterna. Fungerar inte detta så skulle vi få svårt att genomföra kontrollerade rörelser framförallt skulle de inte bli så mjuka och fina som de för det mesta faktiskt är. Ett exempel i när den reciproka inhiberingen inte fungerar är när man sträcker baksidan av låret. Om styrkan mellan framsida och baksida lår jämförs är quadriceps på framsidan alltid starkare än vad hamstrings är på baksidan. Om vi skulle ha en kraftmätning dem emellan där båda musklerna spänner sig till max kommer knäleden att sträckas ut. I löpning då benet förs framåt och samtidigt sträcks i knät arbetar framsida lår och kontraheras för att sträcka ut knäleden igen inför nästa fotisättning. Ifall den reciproka inhiberingen inte fungerar i det läget kommer baksidan av låret att fortfarande ha kvar sin spänning som krävdes för att böja i knät och lyfta foten. I det läget kommer framsida lår att dra sönder baksida lår och vi har fått en sträckning eller muskelbristning i baksidan av låret. Fokus i behandlingen bör med andra ord vara tvådelad, det första är att rehabilitera hamstring och det andra är att få en fungerande reciprok inhibering.

Reciprok inhibering i behandling

Flera utav de problem som jag behandlar hänger ihop med en för hög spänning i musklerna. Spänningen resulterar tillslut i smärta och ibland kan den smärtan även leda till högre spänning och man är inne i en negativ spiral med spänning och smärta som göder varandra. Genom att med reciprok inhibering påverka den spända och symtomgivande muskeln så bryts spänningen och därmed också smärtan. Den största fördelen med att använda tekniker baserat på denna reflexen är att de muskler som jag aktivt och rent fysiskt arbetar med inte är den smärtande muskeln. Där med är behandlingen förhållandevis smärtfri och lindrig att genomföra. Vi behandlingen läggs leden eller kroppsdelen i en viss position som normalt innebär avslappning för den spända och smärtande muskeln. Därefter spänner man och slappnar av antagonisten och positionen förändras allt eftersom under hela genomförandet av behandlingstekniken. Ibland rekommenderar och förevisar jag olika typer av stretching där just reciprok inhibering är själva grundtanken i utförandet.

av:

Pär Svensson Legitimerad Kiropraktor Göteborg

Källa:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1189213/

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.