Länkar


Kiropraktiska Föreningen i Sverige

Förening för kiropraktorer i Sverige. Information om kiropraktisk forskning och behandling.

Skandinaviska Kiropraktorhögskolan

Kiropraktor högskolan i Sverige som är legitimationsgrundnande.

Socialstyrelsen

Information om sjukvård, sjukdomar och dess behandlingar. Utkommer med riktlinjer för vården samt legitimerar utbildad vårdpersonal.

VasaHälsan

Gemensam hemsida för de terapeuter som hyr på VasaHälsan.

Kollegor i övriga delar av landet som jag rekommenderar

Stockholm

Kiropraktor Karin Sunnanbo