Om Mig


Professionellt och kompetent omhändertagande

Vi är vana vid att hantera såväl kroniska som akuta led- och muskelsmärtor, varje behandling sker i enlighet med vetenskap och beprövad erfaren och uppfyller Socialstyrelsens krav på:

 1. Anamnes
 2. Undersökning
  1. Neurologisk undersökning
  2. Ortopedisk undersökning
 3. Diagnos enligt ICD-10
 4. Behandling
 5. Rehabilitering

Socialstyrelsens krav på uppföljning efter en kiropraktisk behandling

Patientsäkerhet och utvärdering av behandlingar är en viktig del för mig som kiropraktor. Det ger mig möjlighet till förändring och utveckling, vilket i slutändan resulterar i ett bättre resultat på de behandlingar jag gör som kiropraktor. Socialstyrelsen ställer dessutom krav på ett systematiskt patientsäkerhetsarbete där en del är utvärderingar men även vidareutbildningar och uppdateringar av t.ex. HLR.

Legitimationsgrundande femårig utbildning till Kiropraktor:

 • Legitimerad — 2006

Vidareutbildningar och fördjupningskurser:

 • Psykosomatiska sjukdomar – 2008

Fristående universitetskurser:

 • Arbetsskador och arbetsmijö – 2000
 • Stressfysiologi – 2009