Kronisk muskelsmärta


Kronisk muskelsmärta eller myofasciellt smärtsyndrom är något som ungefär 25% av alla känner av. Orsaken kan bero på skador i muskelfibrerna, repetitiva rörelser eller för låg aktivitetsnivå. Triggerpunkter, muskelknutor eller irriterade smärtsamma punkter i musklerna förekommer för det mesta, en triggerpunkt definieras här som en smärtande punkt i ett spänt band i muskel.
En triggerpunkt kan behandlas med flera olika tekniker, ultraljud, stretching, tryck samt med kiropraktisk justering. Det som ses är att en kiropraktisk justering i det segment i ryggraden som nerverna till muskeln kommer från minskar smärta över triggerpunkten. Förbättring ses både i relation till hur punkten upplevdes före behandling men även i relation till en triggerpunkt på samma person fast i en annan del av kroppen men även jämfört med en kontroll där justeringen inte gjordes fullt ut.

Den triggerpunkt som behandlades satt i en av skuldrans muskler och som referens att jämföra med användes en punkt i sätet. Med andra ord minskade inte smärtan i sätesmuskeln när nacken behandlades, däremot minskade smärtan i den triggerpunkt som skulle behandlas. En generell effekt på triggerpunkter vid behandling med kiropraktisk justering i ryggraden kan man med andra ord inte se. Det krävs med andra ord kunskap för att rätt segment skall väljas för att få effekt i rätt muskel.

Jag som kiropraktor behandlar triggerpunkter både med att justera rätt segment men även med ett lättare tryck precis över den smärtande punkten. Ibland visar jag stretching av muskeln och ger instruktioner om hur den ska stretchas och vad man bör tänka på för just den muskeln.

av:
Pär Svensson
Leg Kiropraktor
Göteborg

Källa: http://www.jmptonline.org/article/S0161-4754(13)00107-3/

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.