Triggerpunktsbehandling


Triggerpunkter

En triggerpunkter eller myofasciell triggerpunkt är en ömmande och värkande punkt i en muskel eller en fascia. Enligt gällande teori så beror smärta i triggerpunkten på syrebrist lokalt i muskeln. Dessa punkter uppkommer i vissa stråk i musklerna som är mer känsliga än andra och som är utsatta för högre belastning än vad de klarar.

När en triggerpunkt finns i muskeln kommer den att fungera sämre än om den varit fri från triggerpunkter. Typiska symtom på en muskel med triggerpunkter är långsamhet, smärta, sämre koordination och svaghet.

För det mesta märker man inte av dessa symtom utan man märker enbart av den strålande smärtan. Ifall man tränar mycket eller håller på mycket med kroppen kan man dock känna av dem lokalt i muskeln också.

Strålandesmärta

Dessa punkter som finns i musklerna kan både ge en lokalsmärta i muskeln men de följer även vissa mönster ut i kroppen. Till exempel kan triggerpunkter vara orsaken till armbågssmärta, kan förväxlas med t.ex. en tennisarmbåge, handledssmärta, kan förväxlas med t.ex. karpaltunnelsyndrom, men även huvudvärk.

Ökad skaderisk

Som tidigare nämnts så blir en muskel med triggerpunkter långsam, svag och får sämre koordination detta leder både var för sig och tillsammans till en ökad sårbarhet för skador i muskeln. Det är inte ovanligt att till exempel sträckningar i baksida av lår föregåtts av triggerpunkter i muskeln, eller att ljumsksmärta föregåtts av triggerpunkter i höftböjaren. På grund av detta kan det vara viktigt ur skadeförebyggande synpunkt att få musklerna kontrollerade regelbundet.

Triggerpunktsbehandling

Triggerpunktsbehandling kan gå till på flertalet olika sätt. Den absolut vanligaste metoden är ischemiskt tryck på punkten. Denna behandling kan visserligen vara smärtsam, framförallt de första sekunderna men belöningen låter sällan vänta på sig då avslappning och smärtlindring kommer efter några sekunders tryck. Man kan även använda PIR metoden som behandling av triggerpunkter.

Av:
Pär Svensson
Leg Kiropraktor i Göteborg
Vid frågor ring 031-719 44 90