Specialtekniker


De olika kiropraktiska specialteknikerna är många till antalet.

De vanligare varianterna på specialtekniker är aktivator och droppbänk/platta. Aktivator består i princip av ett handtag för terapeuten och en liten kolv som ger en snabb stöt mot patienten, rent generellt kan man säga att detta är ett sätt att på mekanisk väg försöka åstadkomma samma sak som den kiropraktiska justeringen dvs en förändring av rörelsen i leden samt en avslappning av musklerna.

En annan teknik, droppbänk, används av vissa kiropraktorer för att ytterligare uppnå en så snabb impuls som möjligt. Bänken används på så sätt att patienten får lägga sig på den terapeuten tar ut den position som krävs för att genomföra justeringen.

Patienten lyfts sedan upp ett par millimeter för att sedan vid ökat tryck trilla ner dessa millimeter och landa med en smäll på underredet av bänken. Detta är det mest karaktäristiska med denna bänk, dvs att den smäller vid själva justeringen.

Här på kliniken har vi valt en variant på dropptekniken som komplement till de övriga behandlingsmetoderna. En liten platta som fyller samma funktion som droppbänken används ibland. Den gör att man blir än snabbare och mer specifik i sin behandling av lederna. Behov för detta kan ibland finnas i händer, fötter, armbågar och axlar som ibland kan vara svåra att få ett gott resultat i annars.

Med hjälp av plattan ökas hastigheten och separation kan uppnås trots både starka muskler och kraftiga ligament och de förhållandevis små och korta hävarmar som kan användas i den kiropraktiska justeringen.

Av:
Pär Svensson
Leg Kiropraktor i Göteborg
Vid frågor ring 031-719 44 90