Neuromuskulära tekniker


I likhet med många andra tekniker som jag använder mig av som kiropraktor så syftar även dessa till att släppa på spänningarna i musklerna. Genom att både påverka muskeln som så, men även de receptorer och därmed också nervsystemet försvinner spänningen med dessa tekniker. Vissa av dem är till och med så enkla att det går att utföra dem själv efter att ha blivit instruerad.

Denna grupp med behandlingstekniker är för det mesta smärtfria att behandlas med, effekten är inte mindre för det. Ibland kan det till och med vara att föredra en behandling med någon av dessa tekniker för att släppa på spänningen gentemot den vanligare typen av triggerpunktsbehandling, vilken ibland kan vara väldigt smärtsam. Andra situationer när det är att föredra är i samband med behandling av whiplash eller liknande skador där bindväven, tidigare har blivit skadad och det finns risk för en instabilitet. Behandling med justeringsteknik eller till och med mobilisering kan i det sammanhanget till och med vara direkt skadligt.

En indelning i olika tekniker är beroende på om de arbetar in i de spända stråken i muskeln, i likhet med stretching och töjning eller om tekniken arbetar tvärs om med att få muskeln i ett så avslappnat läge som möjligt. Exempel på den förstnämnda direkta tekniken är:

PIR- Postisometrisk relaxation (Post Isometric Relaxation)

PNF – Proprioceptiv neuromuskulär facilitering

Exempel på den indirekta tekniken där muskeln genom position i leden eller leder försöker göras så kort eller avslappnad som möjligt är:

PRT- Positionell Relaxationsteknik (Positional Release Technique)

Dessa tre tekniker för att uppnå muskelavslappning är tillsammans med klassisk triggerpunktsbehandling de mjukdelstekniker jag använder. Det finns även studier som påvisar en sänkning av muskelspänningen och reduktion i aktivitet i triggerpunkter med kiropraktisk justering.