Mobilisering


En mobilisering riktar in sig precis som den kiropraktiska justeringen på att öka rörelse genom att påverka såväl muskler som leder. Mobiliseringen är något mer generell och ospecifik i sin rörelse jämfört med vad en justering är.

Typiskt för mobiliseringen är att man ligger och hänger lite i ytterläget och pressar leden alternativt muskeln i det läget. Tanken med det är att påverka ligament och ledkapslar men även sträcka i musklerna.

Ett vanligt område att mobilisera är axeln och då framförallt för att komma åt de muskler som ingår i rotatorkuffen.

Nackdelen med mobiliseringen är att den inte ger någon endorfin frisättning och ingen omedelbar muskelavslappning. Mobiliseringen är därmed sämre när det kommer till att lösa akuta problem med kraftig smärta och ömmande muskler då den inte ger den avslappning som man är ute efter.

Dock brukar det infinna sig en muskelavslappning efter några timmar då leden tillåtit musklerna att sträckas mer tackvare den minskade rörelseinskränkningen och att låsningarna i leden lättat något.

Av:
Pär Svensson
Leg Kiropraktor i Göteborg
Vid frågor ring 031-719 44 90