Kiropraktisk Justering


Den kiropraktiska justeringen karaktäriseras av att vara riktad mot en specifik led i en viss riktning samt att vara utförd med hög hastighet, väl avvägd kraft och kort amplitud (längd).

Målet med justeringen kan enkelt sättas som att öka ledens rörelse i den specifika riktningen samt att normalisera flödet av impulser från nerverna i och omkring leden. Rent praktiskt utförs en kiropraktisk justering genom att kiropraktorn via tester och rörelsepalpation identifierar den led och riktning som bör behandlas.

Kiropraktorn tar sedan med hjälp av patienten ut det läge i leden där det är möjligt att utföra justeringen. En position i leden tas ut där man når en vis spänning i leden. Därifrån gör kiropraktorn en snabb rörelse med väl avvägd kraft och kort amplitud (längd) vilket resulterar i att leden rör sig någon millimeter.

Här är det också möjligt att det blir ett knak i leden vilket beror på en snabb tryckförändring i ledvätskan då leden rör sig. Direkt efter justeringen kommer en liten mängd endorfiner, att frisättas kring leden vilket ger avslappning och även en viss smärtlindring.

Smärta

En av de vanligaste frågorna som dyker upp vid en behandling är ifall det gör ont. På grund av detta har jag gjort det till en vana att fråga hur det kändes och det är ungefär var tjugonde patient som tycker att kändes lite men inte att det direkt gjorde ont.

Nio av tio upplever ingen smärta i samband med justeringen utan mer att det kanske är lite obehagligt och ovant i de positioner som man placerar kroppen i under behandlingen. Självklart innebär det också att skiljer lite beroende på vilken kroppsdel som behandlas. Hur själva justeringen upplevs beror mycket på hur väl kiropraktorn lyckats förklara vad som kommer att hända.

Det viktigaste är att man som patient själv är medveten om vad som ska hända och när det kommer att hända. En god förklaring ger bättre resultat, större smärtlindring samt mer muskelavslappning i själva behandlingen.

Vid behandling av armar och ben är riktlinjerna för justeringen att inte justera in i smärtan, detta ställer ibland stora krav på terapeuten på anpassningsförmåga och skicklighet då ibland svåra positioner kan krävas för att kombinera rörelse och smärtfrihet.

Av:
Pär Svensson
Leg Kiropraktor i Göteborg
Vid frågor ring 031-719 44 90