Kiropraktisk Behandling


En behandling hos Pär Svensson kiropraktor  i Göteborg syftar till att optimera funktionen i muskler, leder och nerver. Genom att göra detta får kroppen en väldigt god möjlighet att dels hantera funktionsstörningar men även smärta som vid ryggskott och nackspärr. Detta kan sedan användas både i förebyggande och rehabiliterande behandling, det vill säga både före och efter eventuella problem har uppstått.

Vid första behandling på min klinik här i Göteborg görs en ordentlig undersökning för att utröna om orsaken till din problematik. Vi gör en neurologisk undersökning samt går igenom ett antal ortopediska tester och kiropraktiska tester och palpation för att dra slutsater om orsaken till besvären.

I samband med huvudvärk kompletteras undersökningen även med blodtryck och ibland även en större neurologisk undersökning beroende på de bedömningar som görs initialt.

Störningar i leder kan uppkomma och framkalla smärta eller funktionsnedsättning så kan obalanser mellan olika muskler och muskelgrupper. För att behandla leder används kiropraktiska tekniker såsom ledjusteringar och mobiliseringar.

Muskler och muskelgrupper behandlas dels med specifika tekniker med direkt tryck på ömma så kallade triggerpunkter i musklerna, vilka i sig stör funktionen, men även med massage och töjningar. Träningsövningar ligger som en stor del i själva behandlingen och jag rekommenderar varje patient om olika övningar och rörelser som de antingen skall göra eller undvika. Detta för att ytterligare förstärka effekten av behandling i både leder, muskler och nerver.