Friskvård


Hälsovårdsarbetet inom ett företag är något som blir än mer aktuellt och betydelsefullt i samband med personalneddragningar, omorganisationer och effektiviseringar då kraven på de anställda ökar. För arbetaren ökar antalet uppgifter och tiden att genomföra dem på minskar, något som leder till en ökad stress på arbetet. Smärta kan vara en reaktion på stress vilket i förlängningen skulle kunna leda till en sjukskrivning.

Varje gång en anställd är borta för sjukdom så är det kostnad och belastning för företaget både i direkta kostnader och indirekta kostnader. För den ansvarige chefen eller företagaren borde en väl fungerande friskvård vara en självklarhet då det sparar pengar. De kostnader som ses vid en kortare frånvaro är ju självklart själva sjuklönen men även en eventuell vikarie.

Indirekta kostnader som är svårare att mäta är sådan som övertid för övriga anställda, försenad leverans till kund oavsett om det är tjänster eller varor. I det långa loppet tillkommer ju en eventuell nyanställning, upplärningskostnader, eventuellt frånfall av kunder på grund av minskad service.

Med tanke på kostnadsbesparingarna som kan göras genom att mota Olle i grind är friskvård det självskrivna. Kostnader som sedan 2004 är avdragsgilla för företaget. Den friskvård som erbjuds av en kiropraktor är självklart inriktade på det område som man är specialiserad på, det vill säga överbelastningar i axlar och nacke samt rygg- och nacksmärta.

Vi erbjuder både massage och kiropraktik för företag i Göteborgs närområde där vi även besöker företagen för behandling. Den vanligaste tjänsten i samband med friskvård på företag är massage, men ibland är problematiken djupare och större än vad massören klarar av, då är kiropraktorn en viktig kompletterande kompetens.

Som kiropraktor erbjuder man en kombinerad akut och friskvårdsbefrämjande tjänst. Den akuta vården som erbjuds är behandling för de tillstånd i kroppen som härstammar från rörelseorganen, det vill säga spänningshuvudvärk, musarm, ryggskott och liknande. Vi erbjuder även friskvårdsbehandlingar, som företag går det därmed att välja vilket som lämpar sig bäst friskvård eller sjukvård i enlighet med Skatteverkets regler.

För mer information angående priser och på vilket sätt vi kan anpassa våran hantering av erat företag på bästa sätt kontakta oss:

Pär Svensson Kiropraktor i Göteborg på telefon 031 – 719 44 90 eller e-post.