Kiropraktik


Något av det vanligaste som jag pratar med mina patienter om är stabilitet i bål och ländrygg. Anledningen till det är att det i flera studier visas på att det är en viktig komponent i en välfungerande rygg. Ett visst samband mellan ryggskott och dålig bålstabilitet verkar också finnas. Visserligen träffar jag […]

Skillnaden mellan att träna bålstabilitet och att göra situps


Våren närmar sig och med det kommer även arbetet igång i trädgården. Ett av de tyngsta återkommande arbetena på våren är grävning av landen. Jorden behöver grävas för att luckras upp och blanda ner syre och näring i jorden så det som sedan ska växa där verkligen får rätt förutsättningar. Den belastning […]

10 tips för att undvika ryggskott och stelhet i samband ...


Nästa reflex som jag tänkte berör som är kopplad till olika behandlingstekniker är autogen inhibering. Autogen inhibering är även den en reflex som utnyttjas för att bryta olika kramp eller spänningstillstånd i musklerna genom att återställa led och muskelfunktion lindras smärtan. Kortfattat handlar autogen inhibering om senspolens förmåga att bryta att spänning […]

Autogen inhiberingReciprok inhibering i armbågen
Flera utav de tekniker som jag använder mig av när jag behandlar grundar sig i att utnyttja kroppens egna reflexer. Reciprok inhibering är en sådan reflex som utnyttjas för att bryta olika kramp eller spänningstillstånd i musklerna. Genom att återställa led och muskelfunktion lindras smärtan. Reciprok inhibering handlar kortfattat om muskelspolens […]

Reciprok inhibering


Smärta som strålar ut i armar och ben kan har sin grund både nerv, disk, muskel och ledproblematik som hör i nacke samt svank / ländrygg. I september 2008 kom en studie där behandlingsresultatet undersökts efter avslutad behandling. Patienterna behandlades med kiropraktisk ledjustering, neuromobilisering samt träningsprogram med stabilitetsträning. I snitt […]

Kiropraktisk behandling av utstrålande smärta i armar och ben.


Förklaringsmodellerna för hur en kiropraktisk justering fungerar har genom åren varit många. Från de första ”bone out of place” teorierna fram till mer vetenskapligt belagda teorier och förklaringsmodeller kring inskränkningar i rörelser och förändrat rörelseomfång samt neuromuskulära förklaringsmodeller. Den neuromuskulära förklaringsmodellen är något som faktiskt går att verifiera genom mätningar […]

Kiropraktisk behandling – vad händer i musklerna