Autogen inhibering


autogen inhiberingNästa reflex som jag tänkte berör som är kopplad till olika behandlingstekniker är autogen inhibering. Autogen inhibering är även den en reflex som utnyttjas för att bryta olika kramp eller spänningstillstånd i musklerna genom att återställa led och muskelfunktion lindras smärtan. Kortfattat handlar autogen inhibering om senspolens förmåga att bryta att spänning i muskeln.

Muskelkontraktion

Bilden till höger visar det som händer i en muskel vid en kontraktion och de afferenta signaler som uppstår.  Innan detta uppstår skickar hjärnan en signal genom ryggmärgen och ut i muskeln via ett alfa motorneuron en signal om att muskeln ska spänna sig. Det som händer på cellnivå i kontraktionen är att nervsignalen öppnar kanaler in i muskelcellen som förändrar saltbalansen i muskeln och de proteinkedjor som ger själva kontraktionen börjar koppla ihop och ändra form, muskeln börjar att förkortas.

Afferent signal

I samband med kontraktionen uppstår en afferent signal från en struktur som heter senspole eller Golghis senorgan. Denna finns i muskelns sena och består av ett nystan med omyeliniserad nervtrådar. Ju hårdare en muskel spänns desto mer komprimeras spolen och den börjar tillslut skicka signaler om att den kläms. Signalerna leds via 1b afferenten in till ryggmärgen och kopplar via ett interneuron om till alfamotorneuronet för den muskel som senspolen sitter i. Vid en viss intensitet i signalerna går det en signal från interneuronet till motorneuronet som styr muskeln och hämmar spänningen i muskeln.

När den autogena inhiberingen inte fungerar

Den reflexbåge som den autogena inhiberingen utgör är avgörande musklernas funktion och att vi kan röra oss utan att skada oss. Det är också avgörande för att musklerna ska hindras att komma i kramp. När den autogena inhiberingen inte fungerar ökar risken för skador på musklerna genom att de med egen kraft kan dra sönder t.ex. muskelsena och muskelfästen.

Autogen inhibering i behandling

Flera utav de problem som jag behandlar hänger ihop med en för hög spänning i musklerna. Spänningen resulterar tillslut i smärta och ibland kan den smärtan även leda till högre spänning och man är inne i en negativ spiral med spänning och smärta som göder varandra. Med autogen inhibering påverkas den spända och symtomgivande muskeln så spänningen bryts och därmed smärtan försvinner. Vid behandlingen läggs leden eller kroppsdelen i en viss position genom att därifrån sedan växelvis spänna och slappna av i olika lägen i muskeln bryts spänningen i muskeln.

av:

Pär Svensson Legitimerad Kiropraktor Göteborg

Källa:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1189213/

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.